DIENSTEN

Onze dienstverlening is maatwerk. Wij stemmen onze aanpak altijd af op uw behoefte.

Scans &
Assessments

Software

Interim

Quick Scan

Overzicht in één oogopslag

De quick scan laat zien hoe uw organisatie scoort op de onderstaande onderdelen. U ziet direct waar voor u de beste kansen liggen. Wij laten u zien welke mogelijkheden u heeft om die kansen te benutten.

Voorkomen van fouten en fraude is een taak van elke medewerker binnen een organisatie.
Sterker nog: het is onderdeel van risicobeheersing in het algemeen en vraagt een ketenbrede aanpak van lijn- tot staf en van directie tot werkvloer. Een beleidsplan schept duidelijke kaders voor de uitvoering van werkzaamheden om fraude te voorkomen. Wij kunnen samen met u het bestaande beleid reviewen of een nieuwe beleidsplan opstellen.

Het start allemaal met bewustzijn. Denk hierbij aan bewustzijn bij het (door)ontwikkelen van uw product, distributie of propositie. En ook de belangrijke werkprocessen zoals claims-, aanvraag-, declaratie en kasprocessen. Wij faciliteren u in de verhoging van het bewustzijn met bijvoorbeeld een compleet bewustzijnsprogramma.

Het risico van fouten en fraude moet altijd onderdeel zijn van risk assessments.  Belangrijk is dat organisaties hierbij producten en processen op reguliere basis toetsen op hun fraudegevoeligheid.

Voorkomen is beter dan genezen. Wij helpen u om met de planning, ontwikkeling en implementatie van de juiste maatregelen. Denk hierbij aan organisatie- en systeemcontroles.

Elk product of proces kent eigen onderzoeksindicatoren. Leissner & Van der Molen helpt niet alleen bij het ontwikkelen en implementeren van deze indicatoren maar ondersteunt ook bij een lessons learned loop en de vertaalslag van detectie naar preventie.

Maatwerkrapportages en real-time dashboards zijn afgestemd op product, proces en doelgroep. Ze geven niet alleen inzicht in het resultaat en potentie,  maar ook in het effect van genomen maatregelen.

Alleen gekwalificeerd en geregistreerd personeel mag fraudeonderzoek uitvoeren. Wij helpen u met de procesinrichting en de opleiding of eventuele inhuur. Ook brengen wij uw medewerkers in contact met andere fraudebestrijders uit het vak.

Bij gedegen bestrijding van fraude en fouten maken controls onderdeel uit van een Control Framework. In dit framework staan de belangrijkste risico’s en de beheersmaatregelen op het vlak van preventie, detectie en repressie. Wij helpen uw organisatie bij de ontwikkeling, implementatie en/of evaluatie van dit waardevolle framework.

Een impressie:

Software

Minder fouten, meer tijdwinst en kostenbesparing binnen veel voorkomende processen?

Een greep uit onze software oplossingen:

Minder fouten, tijdwinst en kostenbesparing binnen afstemmingsprocessen bij (beurs)makelaars, volmachten of intermediairs.

Read: automatisch inlezen

Stop met overtypen, knippen en plakken: laad de transactieoverzichten met één muisklik in. Ook voor pdf-bestanden en (gescande) afbeeldingen.

Match: automatisch koppelen
Stop met het koppelen van transacties in Excel. Deze applicatie doet het koppelwerk voor jou in een handomdraai. De koppel-sleutel kun je zelf kiezen!

Go: een vliegende start voor verdere afstemming

De applicatie genereert een transactieoverzicht waarin je precies kan zien welke transacties aansluiten en welke niet. Je weet meteen waar je moet starten.

Voordelen

 • Gebruiksvriendelijke maatwerkapplicatie.
 • Behoud van de huidige processtappen maar dan sneller en eenvoudiger.
 • Aanvullende modules zorgen voor verdere versnelling van het hele controleproces.

Impact

 • Tijdwinst bij het inladen en koppelen van transacties.
 • Een veel kleinere kans op (invoer)fouten.
 • Grote tijdwinst in het hele afstemmingsproces
 • Gemotiveerde medewerkers doordat er meer tijd is voor de complexere stappen in het aansluitingsproces .
 • Inlopen van mogelijke werkachterstanden.

Kwalitatief betere fraudeleads en niet-ontdekte modus operandi uit eigen data halen?

Wij bieden hiervoor twee verschillende full service modules:

1) verbeterde detectie van bestaande modus operandi

2) ontdekken van nieuwe modus operandi.

Het eindresultaat voor iedere modules is een goed werkend detectiealgoritme en bijbehorend dashboard / applicatie.

Wilt u:

 • Data optimaal gebruiken om patronen te vinden en netwerken te onderkennen?
 • Data optimaal gebruiken om meer en betere leads te krijgen?
 • Bestaande ervaring, kennis en geleerde lessen continue & structureel verankerd in de preventie en detectie van fraude.
 • Minder afhankelijk zijn van toevalligheden en oplettende medwerkers?

Wij ondersteunen bij de ontwikkeling van een eigen model. Dit model is gebaseerd op onze software en maakt het mogelijk om patronen en netwerken te herkennen. Het bestaat uit één of meerdere algoritmes gebaseerd op eigen interne data.

 

Een impressie:

Interim

Als Verzekeraar of Volmacht op zoek naar (tijdelijke) vergroting van (onderzoeks-)capaciteit en/of teambezetting?

Wij leveren ervaren acceptanten en schadebehandelaren op interim basis:

 • Voor de Zakelijke en Particulieren branche.
 • Voor alle Schade & Inkomensproducten.
 • Minimaal HBO niveau met aanvullende opleidingen en diploma WFT (PE) Basis plus Schade of vergelijkbaar.

Onze medewerkers hebben kennis van de meest voorkomende systemen en zijn zelfstandig, vasthoudend, klantgericht, analytisch en communicatief.

Voorafgaande aan de plaatsing zorgen wij voor de opleiding:

 • Klassikaal door ervaren docenten; waaronder een Register Coördinator Fraudebeheersing en advocate Letselschade, Verzekeringen en aansprakelijkheid.
 • Digitaal door middel van onze E-learning “het herkennen en voorkomen van fraude”.

Ons opleidingstraject is maatwerk en in overleg is verdere verdieping mogelijk.

Wij begeleiden tijdens de gehele duur van de opdracht zowel op kennis als op vaardigheden:

 • Door periodieke voortgangsgesprekken op locatie.
 • Door klassikale verdiepingsessies.