VISIE, MISSIE & PRINCIPES

Hoe haal je meer rendement met slimmere bestrijding van fraude en fouten? Hou het simpel en innoveer vanuit de basis. Dit vereist goed gebruik van het zelflerend vermogen, krachtig eigenaarschap en effectieve stuurinformatie.

Visie

Missie

Principes

Visie

Wij vinden dat organisaties bestrijding van fraude en fouten zien als lelijk eendje. In werkelijkheid is het een prachtige zwaan met een wezenlijke bijdrage aan het rendement.

Missie

Wij stellen iedere organisatie in staat om bij de bestrijding van fraude en fouten te innoveren vanuit de basis. Dit merkt u door:

Effeciëntere werkprocessen. Minder tijdverlies omdat mensen minder fouten maken. Dat scheelt uitzoekwerk en verliesposten.

Meer en betere grip op de signalering van fraude en fouten. Een besparing van kosten op inefficiënte detectie en betere handvatten voor preventie.

Een minder kwetsbaar proces wat fraude en fouten voorkomt.

Gemotiveerde en productieve werknemers zijn ambassadeurs van zorgvuldig werken en goede fraudebestrijding.

Trotse klanten die uw bedrijf aanbevelen. Zero Tolerance maakt het bedrijf aantrekkelijker. Meer retentie, meer aanwas.

Principes

Hou het simpel en innoveer vanuit de basis. We faciliteren de benutting van het besparingspotentieel vanuit inzicht, mens en machine. Bij onze dienstverlening hanteren wij een aantal belangrijke uitgangspunten:

Onze aanbevelingen en interventies zijn kort, krachtig en simpel te implementeren. Dit helpt bij een duurzame verankering en structurele verankering.

Wij kennen onze meerwaarde maar ook onze beperkingen.

Bij elke aanbeveling en interventie geven wij richting onze opdrachtgever aan wat we doen, waarom we het doen en met wie we het doen.

Afstemming van onze product of dienst is essentieel. Dit geldt voor elk van de vier aspecten uit onze dienstverlening als ook de afbakening naar product(groep), dienst en/of discipline.

Maar bovenal doen we het samen met onze opdrachtgevers. Dit zodat wij hun kennis en ervaring optimaal benutten maar ook een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van het lerend vermogen van onze opdrachtgever.